Inlägg av ph-252

Ny prislista, nr 34

Prisinformation 2019-04-11, marknadsläget i Europa är stabilt och stålverken har överlag ganska god beläggning. Ledtiderna är att betrakta som normala, men något förlängda för kvartoplåt. Högre malmpriser har tryckt verkens kostnadsläge uppåt. Specialstål påverkas av prisändringar för legering och skrot och baspriserna för rostfri plåt stiger dessutom något.

Ny prislista, nr 33

Stålmarknaden i Sverige och Europa är som helhet på en stabil nivå. Plåt- och rörtillverkare har god beläggning i produktionen och prisnivån är oförändrad när vi går in i februari.