Ny Prislista nr 37

Prisuppgången på stålmarknaden fortsätter i spåren av en stark efterfrågan som bokar upp produktionskapaciteten och skapar bristsituationer på utgångsmaterial. Med välfyllda orderböcker är verkens ledtider för nyproduktion följaktligen i de flesta fall längre än normalt.

Ny prislista nr 35

Det fortsätter att vara turbulent när det gäller prisutvecklingen på stålmarknaden. Situationen präglas för flera produktgrupper av obalans mellan tillgång och efterfrågan, stigande priser på råvaror, höga spotpriser och längre ledtider för nyproduktion.

Prisjusteringar genomförs från och med 2021-02-15.

Ny prislista, nr 34

Prisinformation 2019-04-11,

marknadsläget i Europa är stabilt och stålverken har överlag ganska god beläggning. Ledtiderna är att betrakta som normala, men något förlängda för kvartoplåt. Högre malmpriser har tryckt verkens kostnadsläge uppåt. Specialstål påverkas av prisändringar för legering och skrot och baspriserna för rostfri plåt stiger dessutom något.

Ny prislista, nr 33

Stålmarknaden i Sverige och Europa är som helhet på en stabil nivå. Plåt- och rörtillverkare har god beläggning i produktionen och prisnivån är oförändrad när vi går in i februari.